Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Референции за Пречиствателни станции за отпадъчни води

Жилищтни пречиствателни станции за отпадъчни води

Компактните жилищтни пречиствателни станции за отпадъчни води са създадени, да пречистват отпадъчните води от отделни къщи и обекти. Освен това пречистената вода може да се зауства повърхностно или да се използва за напояване.

В съответствие с изискванията на Европейския стандарт EN 12566-3, жилищната пречиствателна станция за отпадъчни води беше подложена на тест за дългосрочна ефективност на пречистване, изчерпателни тестове за статическа устойчивост, водоплътност, дълготрайност и проверка на размерите за достъпност. Първоначалните тестове и вътрешен контрол в цеха доказаха, че съответствието, което производителят обявява, е напълно в изискванията със законодателството на ЕС. По този начин, компанията е авторизирана да поставя Знак за съответстствие СЕ на пречиствателните станции Aquatec AT.

Общо описание

Пречиствателната станция за отпадъчни води се състои изцяло от пластмасов реактор с вградена технологична структура. Поради това, че се използва процес с ниско натоварване на активната утайка и аеробна стабилизация на утайката, може да се постигне максимален ефект на пречистване.

Пречиствателните станции за отпадъчни води са оборудвани с подвижен, заключващ се полиетиленов капак, снабден с ключалки от неръждаема стомана. Пречиствателната станция използва добре изградена система за непрекъснат поток, процес на суспендиран прираст на активна утайка с интегриран ретензионен обем за задържане на внезапно постъпили отпадъчни води. Технологията на пречистване гарантира високото качество на пречистената вода, ниски инвестиционни и експлоатационни разходи.

Технологията също така е позната в международен мащаб под името „Вертикален лабиринт поток“ (Vertical FlowLabyrinth – VFL).


Средно – големи Пречиствателни станции за отпадъчни води – ОВАЛНА ФОРМА

Пречиствателните станции за отпадъчни води AТ30 - AT300 са предназначени да третират канализационни води, формирани от комплекси от къщи, малки села, части от села, заведения за настаняване, заведения за хранене, развлекателни заведения и индустриални части. След механично или физико-химично третиране на промишленте отпадъчни води с органично замърсяване, пречиствателните станции служат като биологично пречиствателно стъпало за месо преработвателни фабрики, фабрики за млечни продукти, кланици, винарни и др. Биологично пречистените отпадъчни води се обработват и пречистват до необходимото ниво позволяващо заустването им в приемници „чувствителна зона“ с отстраняване на азот и фосфор.

Общо описание

Пречиствателни станции за отпадъчни води AТ30 - AT300 се доставят като напълно окомплектована технологична линия, състояща се от един или повече пластмасови биологични реактора с овална форма в план, помпена станция с механично пречистване на суровите води и резервоар за съхранение на утайки.

Овалната форма в план и размерите на резервоарите на пречиствателните станции са съобразени с главното им предназначение да се използват основно на отдалечени места, поради което те могат да се транспортират отлично със стандартни камиони.

Монтаж на съоръженията

Биологичните реактори и резервоара за утайки на пречиствателните станции за отпадъчни води „AT30-300 овал“ са инсталирани частично под земята, върху стоманобетонова фундаментна плоча (дебелина 200-300 mm), така че горният ръб на резервоара излиза приблизително около 100 мм над кота терен.

Резервоарите трябва да бъдат положени в бетонов кожух от сух бетон, или да се разположат в изкопи, предварително укрепени с бетонови блокове и запълнени обратно със сортиран материал. Бетоновата обвивка или обратната засипка трябва да бъдат направени на слоеве в зависимост от напрежението, създавано от нивото на водата в резервоара.


Средно – големи пречиствателни станции за отпадъчни води - КРЪГЛИ и ОВАЛНИ

Пречиствателните станции за отпадъчни води AТ30 – AT1200 са предназначени да третират канализационни води, формирани от комплекси от къщи, малки села, части от села, заведения за настаняване, заведения за хранене, развлекателни заведения и индустриални части. След механично или физико-химично третиране на промишленте отпадъчни води с органично замърсяване, пречиствателните станции служат като биологично пречиствателно стъпало за месо преработвателни фабрики, фабрики за млечни продукти, кланици, винарни и др. Биологично пречистените отпадъчни води се обработват и пречистват до необходимото ниво позволяващо заустването им в приемници „чувствителна зона“ с отстраняване на азот и фосфор.

Общо описание

Пречиствателни станции за отпадъчни води AТ30 – AT1200 се доставят като напълно окомплектована технологична линия, състояща се от един или повече пластмасови биологични реактори с кръгла форма в план, помпена станция с механично пречистване на суровите води и резервоар за съхранение на утайки.

Технологията на пречистване гарантира високо качество на пречистената вода, ниски инвестиционни и експлоатационни разходи. Технологията също така може да бъде срещната под международното име „Вертикален лабиринт поток“ (Vertical Labyrinth Flow – VFL).

Монтаж на съоръженията

Биологичните реактори и резервоара за утайки на пречиствателните станции за отпадъчни води AT30-900 са инсталирани частично под земята, върху стоманобетонова фундаментна плоча (дебелина 200-300 mm), така че горният ръб на резервоара излиза приблизително около 1000 мм над кота терен.

Максималната дълбочина на разполагане на резервоара без допълнително статично укрепване е 2000 мм. В случай на необходимост от по-голяма дълбочина на разполагане на станцията или ако проектната документация го изисква е необходимо да се изпълни бетонов кожух около резервоара до необходимата височина в зависимост от изискванията в проектната документация.


Големи пречиствателни станции за отпадъчни води

Пречиствателните станции за отпадъчни води AТ1000 – AT5000 са предназначени да третират канализационни води, формирани от малки села с население до 5000 ЕЖ, като съчетавайки няколко биологични реактора, броят на населението може да бъде увеличен до 20 000 ЕЖ. След механично или физико-химично третиране на промишленте отпадъчни води с органично замърсяване, пречиствателните станции служат като биологично пречиствателно стъпало за месо преработвателни фабрики, фабрики за млечни продукти, кланици, винарни и др.

Биологично пречистените отпадъчни води се обработват и пречистват до необходимото ниво позволяващо заустването им в приемници „чувствителна зона“ с отстраняване на азот и фосфор.

Общо описание

Големите пречиствателните станции за отпадъчни води от сериите AТ1000 – AT5000 се състоят от две или повече паралелно свързани пречиствателни линии с биологични реактори и резервоар за съхранение на утайки в една компактна структура, съдържаща допълнителни сгради, строителни конструкции и машини (помпена станция, механична пречистване, управление на утайките, последващо допречистване, апаратура, контрол и др.).

Компанията Aquatec VFL s.r.o. е сертифицирана и разпозната от европейските институти, като разполага

         с редица референции от различни страни по света:

Австрия, Беларус, Колумбия, Чехия, Естония, Франция, Германия, Испания,

Латвия, Литва, Унгария, Мексико, Полша, Русия, Украйна, Румъния, Сирия,

Словакия, Словения, Хърватска, Сърбия, Швеция, Швейцария, България и др.