Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

За Aquatec VFL s.r.o.

На базата на дългогодишен опит, с международен екип от специалисти по пречистване на отпадъчни води, компанията Aquatec VFL s.r.о., намираща се в Dubnica над Váhom, Словакия, е създадена с намерението да въведе иновативен и уникален модел на жилищни пречиствателни станции, което е ключов момент в производствената и програма. Тази програма предлага пълна гама от жилищни, предварително сглобени пластмасови пречиствателни станции до 1200 ЕЖ и компактни стоманобетонови пречиствателни станции до 20000 ЕЖ.

Пречиствателни станции AQUATEC VFL, s.r.o.

Философията на компанията е да се достави до европейските и световни пазари определен вид пречиствателна станция, отговаряща на най-строгите изисквания от гледна точка на европейска технология, както и високи изисквания по отношение качество на заустваните води, материали, статичнa устойчивост, лесна поддръжка на пречиствателните станции и накрая, но не на последно място, лесна достъпност.

Технология на пречистване Vertical Flow Labyrinth – VFL®

„Вертикален лабиринт поток“ - VFL®. Aquatec VFL използва добре изградена система за биологично пречистване на отпадъчните води с интегриранo акумулиране на внезапно постъпваща вода. Технологията е известна също и под международната марка „Вертикален лабиринт поток“ - VFL® (Vertical Flow Labyrinth - VFL®). Технологията е патентована и името на марката е защитено с авторски права.

Технологията, използвана в процеса на пречистване, осигурява високо качество на пречистената вода, при ниски инвестиционни и експлоатационни разходи.

През 2012 г. компанията създаде линия за ротационно оформяне (леене) на пластмасови изделия и разшири портфолиото си „Дъждовни води“ с производството на подземни и надземни пластмасови резервоари, комплектовани с цялостно технологично оборудване. В областа на питейните води, компанията е започнала да произвежда по метода на ротационното оформяне висококачествени водомерни шахти.

Aquatec VFL s.r.о. със своя официален представител за България - Акватек България ЕООД се фокусира върху предоставянето на услуги, задоволяващи нуждите и желанията на клиентите. Компанията вгражда своя собствена система за развитие и дизайн на продуктите. Високо квалифициран персонал в партньорско отношение предоставящ консултации, транспортиране, монтаж и пускане в експлоатация. Гаранционните условия и обслужването на клиентите се предоставят на най-високо ниво.

Екипът е изградена от опитен колектив с дългогодишен опит в областта за пречистване на отпадъчни и дъждовни води. Компанията има за цел да представи на своите клиенти полезни и практични продукти за пречистване, съхранение и отвеждане на отпадъчни и дъждовни води от битови и търговски нужди.