Navigačné menu

Preskočiť navigáciu

Монтаж на малка пречиствателна станция Aquatec AT VFL

Монтаж: Кратко описание за монтаж на малка пречиствателна станция

► Консултирайте се с експерт за условията на почвата

► Изберете подходящо място за системата

► Направете изкоп с необходимите размери

► Дълбочината на изкопа се определя от входната тръба (отходна на къщата)

► Подравнете пода с пясъчна възглавница или бетон

► При високи подпочвен води подсушете терена и се консултираите с конструктор

► Поставете съоръжението в изкопа така, че водата гравитачно да се влива в него

► Погрижете се съоръженията да са хоризонтално поставени

► Използвайте PVC тръби с подходящ размер

► Направете всички връзки преди да започнете с пълненето на системата

► Убедете се, че връзките са добре направени

► Започнете пълненето на системата с чиста вода

ВНИМАНИЕ! Пълненето да става равномерно със зариването

► Успоредно с пълненето на вода заривайте с подходящ обратен насип или бетон

ВНИМАНИЕ! Не използвайте механични уреди за тромбоване на почвата около системата.


Монтаж на резервоар за вода Aquatec

Монтаж: Кратко описание за монтаж на резервоар за вода

► Консултирайте се с експерт за условията на почвата

► Изберете подходящо място за резервоара

► Направете изкоп с необходимите размери

► Дълбочината на изкопа се определя от входната тръба на резервоара

► Подравнете пода с пясъчна възглавница или бетон

► При високи подпочвен води подсушете терена и се консултираите с конструктор

► Поставете резервоара в изкопа така, че водата гравитачно да се влива в него

► Погрижете се резервоарите да са хоризонтално поставени

► Използвайте PVC тръби с подходящ размер

► Направете всички връзки преди да започнете с пълненето на резервоара

► Убедете се, че връзките са добре направени

► Започнете пълненето на резервоара с чиста вода

ВНИМАНИЕ! Пълненето да става равномерно със зариването

► Успоредно с пълненето на вода заривайте с подходящ обратен насип или бетон

ВНИМАНИЕ! Не използвайте механични уреди за тромбоване на почвата около резервоара.


Плосък резервоар за вода за подземен монтаж

Модел: TD 3.2

Обем: 3.200 л

Дължина: 2.400 мм

Ширина: 2.400 мм

Височина: 1.180 мм


Хоризонтален резервоар за вода за подземен монтаж

Модел: ТН

Обем: 2.300 л / 3.150 л / 4.200 л / 5.200 л / 6.200 л

Дължина: 2.400 мм / 2.400 мм / 2.400 мм / 2.400 мм / 2.400 мм

Ширина: 1.200 мм / 1.400 мм / 1.620 мм / 1.820 мм / 2.000 мм

Височина: 1.500 мм / 1.700 мм / 1.920 мм / 2.120 мм / 2.300 мм


За информация и допълнителни въпроси относно избора на подходящ продукт и монтаж на пречиствателните станции и резервоари за вода Aquatec може да се свържете с нас на посочените координати.